Semana Santa

Met Palm Pasen begint de goede week en dan starten in Spanje al in tal van steden de paasprocessies. Elke stad en/of kerkgenootschap heeft hier bepaalde tradities in stand te houden. Op Palm Zondag zijn we in Valencia al in een oude buitenweek gaan kijken naar een processie. Een kleinschalig gebeuren van een betrekkelijk kleine gemeenschap. Wat ik al eerder schreef, de ene helft van de familie loopt vol trots mee en de andere helft van de familie heeft daar bewondering voor. De oploop was ook niet zo massaal als wat we later in Almeria en ook in Granada hebben gezien. Hieronder een beeld van wat er in Valencia met Palm pasen te zien was.

Op Goede vrijdag waren we in Almeria en daar vond (uiteraard) ook een processie plaats. Veel grootschaliger en meer originele formaties met eerst de puntmutsen en maskers, vervolgens de notabelen van het broederschap, dan de gigantische objecten met beelden van Maria of Jezus in een zeer uitgedoste omgeving met veel bladgoud, houtsnijwerk en/of baldakijn die naar mijn inschatting wel meerdere honderden kilo’s zwaar zijn. Misschien loopt het wel op tot een ton. Ik weet het niet, het is maar een gok, maar als je ziet hoe groot het is en waar het van gemaakt is dan is een ton helemaal zo gek niet. Afgaande op het aantal man dat gevaarte sjouwt, geschat 30 a 40 man, dan moet een ton aan gewicht wel mogelijk worden geacht. Kijkend naar het postuur van de gemiddelde sjouwer en de toestand waarin zij verkeren als ze er onder vandaan komen zou een ton aan gewicht zeker mogelijk zijn. Het is maar een inschatting.

In Almeria duurde het in totaal ruim twee uur voordat de vijf broederschappen gepasseerd waren. Hierbij wat bewegende beelden om een betere indruk te krijgen.


<Het uploaden van video’s van telefoon gaat wat lastig en kost op dit moment teveel van mijn databundel, wordt later aangevuld>

Wordt later nog aangevuld met video’s van de processie van Granada

Geef een reactie